top of page

Tominnalliset yhteistilat lisäävät asukkaiden yhteisöllisyyttä ja rakennuksen kiinnostavuutta.

Kerrostaloasuminen on muuttunut vuosien myötä koko ajan käytännöllisempään suuntaan. Asuinneliöiden lisäksi asunnonostajat miettivät nyt myös muita kerrostalon tiloja ja niiden käyttömahdollisuuksia. Rakennuksen yhteistilat kannattaakin ottaa hyötykäyttöön, sillä se parantaa asukastyytyväisyyttä ja nostaa kohteen kiinnostavuutta huomattavasti. Ammattimainen sisustussuunnittelu muuttaa yhteistilat monikäyttöisiksi, viihtyisiksi ja toiminnallisiksi alueiksi, jotka palvelevat kaikkien asukkaiden tarpeita ja parhaimmillaan nostavat kiinteistön arvoa.

Tyhjät liiketilat asukkaiden yhteisiksi coworking-tiloiksi.

Etätyön ja joustavien työaikojen yleistyessä coworking-tilojen kysyntä on kasvanut räjähdysmäisesti. Etätyön tekeminen muualta kuin kotisohvalta on huomattavasti houkuttelevampaa ja tekee selkeämmän eron kodin ja työn välille. POF Interior suunnittelee monipuolisia ja ergonomisia työtiloja, jotka vastaavat toimistotyöntekijöiden etätyötarpeisiin. Hyvin suunniteltu coworking-tila tarjoaa mukavan ja inspiroivan työympäristön myös kotona ja samalla lisää asukkaiden välistä vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä.

Saunatilojen sisustus.

Saunatilat ovat suomalaisille erityisen tärkeitä, ja niiden suunnittelussa sekä sisustuksessa tulisi huomioida suomalaisen saunakulttuurin perinteet viihtyisyyden ja toiminnallisuuden lisäksi. Laadukkaat materiaalit, kuten lämpökäsitelty puu, yhdistettynä rentouttavaan valaistukseen ja mukaviin lepäilyalueisiin tekevät saunatiloista paikan, jossa asukkaat voivat todella rentoutua ja nauttia.

Kerhotilojen sisustus.

Kerhotilat tarjoavat asukkaille mm. mahdollisuuden kokoontua, järjestää erilaisia juhlia ja viettää aikaa yhdessä. Erityisen suuri lisäarvo kerhotiloista on asukkaille, joiden oman asunnon neliöt ovat rajalliset ja tarve lisätilalle olisi silloin tällöin. Hyvin suunniteltu ja sisustettu kerhotila voikin merkittävästi parantaa asukkaiden viihtyvyyttä ja mahdollisesti myös yhteisöllisyyttä.  Ammattimainen sisustussuunnittelu auttaa luomaan monipuolisen kerhotilan, jonka käytöstä nauttivat kaikki.

Yleistilojen muut käyttökohteet.

Kerrostalojen yhteistiloja voidaan hyödyntää monin eri tavoin, kuten lasten leikkitilana, elokuvahuoneena, kuntosalina tai vaikkapa pelitilana – käyttömahdollisuuksia on monia! Jokaisen tilan suunnittelussa ja sisustuksessa on tärkeää ottaa huomioon tilan koon lisäksi sen käyttäjien tarpeet ja toiveet, jotta tilat palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla koko yhteisöä.

Ammattimainen sisustussuunnittelu voi merkittävästi parantaa kerrostalojen yhteistilojen viihtyvyyttä, toiminnallisuutta ja esteettisyyttä. Investoimalla laadukkaaseen suunnitteluun, materiaaleihin ja kalusteisiin voidaan luoda tiloja, jotka edistävät yhteisöllisyyttä ja nostavat kiinteistön arvoa. Olipa kyseessä sitten yleistilojen päivitys, uuden coworking-tilan luominen tai saunatilojen uudistus, ammattimaisella sisustussuunnittelulla voidaan saavuttaa tuloksia, jotka ilahduttavat kaikkia asukkaita.

Yhteistilojen suunnittelupakettiin sisältyy:

TILASUUNNITTELU

Sisustussuunnittelijamme suunnittelevat sisustuksen tilan käyttötarkoituksen mukaisesti. Tila/tilat suunnitellaan viihtyisäksi kokonaisuudeksi rakennuksen tyyli ja toiminnallisuus huomioiden.

KALUSTUKSET

Pakettiin kuuluu kalusteiden valinta, tilaus, kasaus, toimitus  ja paikalleen asennus. Kalustuksissa voidaan käyttää myös Second Hand:n  käytettyä tavaraa, mikäli kaiken ei tarvitse olla uutta. 

bottom of page